JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

Oslo 071217: Kristin Skogen Lund og Hans Christian Gabrielsen legger fram LO og NHOs evalurering av AFP-ordningen. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 071217: Kristin Skogen Lund og Hans-Christian Gabrielsen legger fram LO og NHOs evalurering av AFP-ordningen. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 071217: Kristin Skogen Lund og Hans Christian Gabrielsen legger fram LO og NHOs evalurering av AFP-ordningen. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 071217: Kristin Skogen Lund og Hans-Christian Gabrielsen legger fram LO og NHOs evalurering av AFP-ordningen. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 071217: Kristin Skogen Lund og Hans Christian Gabrielsen legger fram LO og NHOs evalurering av AFP-ordningen. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 071217: Kristin Skogen Lund og Hans-Christian Gabrielsen legger fram LO og NHOs evalurering av AFP-ordningen. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 071217: Kristin Skogen Lund og Hans Christian Gabrielsen legger fram LO og NHOs evalurering av AFP-ordningen. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 071217: Kristin Skogen Lund og Hans-Christian Gabrielsen legger fram LO og NHOs evalurering av AFP-ordningen. Foto: John Trygve Tollefsen

Using Format