JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

Oslo 19.04.18: Kunstner Kjetil Kristensen mener den gamle jernbanehallen i Middelalderparken bør bli atelier. Kristensen og en håndfull andre kunstnere holder i dag til i deler av lokalene. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 19.04.18: Kunstner Kjetil Kristensen mener den gamle jernbanehallen i Middelalderparken bør bli atelier. Kristensen og en håndfull andre kunstnere holder i dag til i deler av lokalene. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 19.04.18: Kunstner Kjetil Kristensen mener den gamle jernbanehallen i Middelalderparken bør bli atelier. Kristensen og en håndfull andre kunstnere holder i dag til i deler av lokalene. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 19.04.18: Kunstner Kjetil Kristensen mener den gamle jernbanehallen i Middelalderparken bør bli atelier. Kristensen og en håndfull andre kunstnere holder i dag til i deler av lokalene. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 19.04.18: Kunstner Kjetil Kristensen mener den gamle jernbanehallen i Middelalderparken bør bli atelier. Kristensen og en håndfull andre kunstnere holder i dag til i deler av lokalene. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 19.04.18: Kunstner Kjetil Kristensen mener den gamle jernbanehallen i Middelalderparken bør bli atelier. Kristensen og en håndfull andre kunstnere holder i dag til i deler av lokalene. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 19.04.18: Kunstner Kjetil Kristensen mener den gamle jernbanehallen i Middelalderparken bør bli atelier. Kristensen og en håndfull andre kunstnere holder i dag til i deler av lokalene. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 19.04.18: Kunstner Kjetil Kristensen mener den gamle jernbanehallen i Middelalderparken bør bli atelier. Kristensen og en håndfull andre kunstnere holder i dag til i deler av lokalene. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 19.04.18: Kunstner Kjetil Kristensen mener den gamle jernbanehallen i Middelalderparken bør bli atelier. Her med Simon Daniel Tegnander Wenzel. Foto: John Trygve Tollefsen

Oslo 19.04.18: Kunstner Kjetil Kristensen mener den gamle jernbanehallen i Middelalderparken bør bli atelier. Her med Simon Daniel Tegnander Wenzel. Foto: John Trygve Tollefsen

Using Format